top of page

KOÇLUK

KOÇLUK HAKKINDA

Hepimiz gün boyunca onlarca  işle aynı anda  uğraşıp,  hepsini  de  en  iyi  şekilde  yapmaya  uğraşıyoruz.  Ancak  ne  var  ki  çoğu  zaman  işi verimli yapmamızı engelleyen bazı faktörler yüzünden sonuçlar istediğimiz kadar  iyi olmayabiliyor. Bunlardan  bir kısmı  kendimizden  bir  kısmı  ise  bizim  dışımızdaki  etkenlerden  kaynaklanır. Genelde  sebepleri  bilsek  bile işin  çözümüne  nereden  ve  nasıl  başlayacağımız  konusunda  kararsız  kalarak  eyleme  geçmeyi erteleriz. Bu  döngü  devam  ettikçe  memnuniyetsizliklerimiz  artarak  devam  eder  ve  bir  süre  sonra  ipin  ucunu  bırakırız.Bunların sonucunda da mutlu olmayan, amacı olmayan, yaşamdan ne beklediğini bilmeyen rutin bir şekilde yaşamı tüketen ve düşük motivasyonlu bireyler oluruz.Peki mutlu olan, motivasyonu yüksek ve geleceğe güven ile bakan bireyleri farklı kılan nedir? Evet mutlaka çeşitli araçlar ve bir takım uygulamalar var. İşte “koçluk” dediğimiz yöntem bu uygulamaların en etkinlerinden biri olarak ilk sıralarda karşımıza çıkıyor. Sporcuların etkinliklerinin artırılması amacıyla kullanılan koçluk artık hayatın her alanında  yaygın olarak uygulanıyor.

KOÇLK NEDİR ?

Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.


Koçluk ;

  1. Vizyon ve misyon oluşturmak ve başarmak amaçlıdır.

  2. Kişilerin hedefledikleri noktaya doğru ya da başarıya doğru yapılan bir yolculuktur.

  3. Kişinin kendini fark etmesini sağlayan bir süreçtir.

  4. Koçluk çözüm ve sonuç odaklıdır.

  5. Koçluk pek çok seçenekler sunar

  6. Koçlukta eşitlik ilkesi vardır.

  7. Kişilerin varolan potansiyellerini ortaya çıkararak ulaşabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.

  8. Şu anki durumundan daha iyi bir duruma ulaşmak isteyen sağlıklı bireyler ile yapılan bir çalışmadı


KOÇLUK SÜRECİ NASIL BİR SÜREÇTİR?

Koçluk süreci bir kişinin veya bir grubun koçluk ihtiyacını hissettiği andan tüm koçlukların bitip değerlendirmelerin yapılıp tamamlandığı ana kadar geçen bütünsel bir süreçtir.

KOÇLUK ETİK KURALLARI

Profesyonel Koçlar mesleğin gereği olarak etik kurallara bağlı ve işini gizlilik çerçevesinde yapması gereken kişilerdir.


Profesyonel Koçlar mesleğin gereği olarak etik kurallara bağlı ve işini gizlilik çerçevesinde yapması gereken kişilerdir.

Mountain Cliff Hiker
KOÇLUK: Hakkımda
bottom of page